Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy

Ruch na polsko-ukraińskich przejściach odbywa się na bieżąco. Statystki pokazują, że utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. Sytuacja na polsko-ukraińskim odcinku RP jest nieustannie monitorowana.

 

Odcinek granicy z Ukrainą o łącznej długości 535,18 km ochraniają dwie jednostki organizacyjne Straży Granicznej, tj. Nadbużański Oddział SG z siedzibą w Chełmie (296,26 km) oraz Bieszczadzki Oddział SG z siedzibą w Przemyślu (238,92 km). Oddziały dysponują łącznie siłami ok. 4200 funkcjonariuszy, w tym w placówkach SG bezpośrednio na granicy z Ukrainą – 2400 funkcjonariuszy.

Decyzją Komendanta Głównego SG od dnia 17 lutego do 31 marca 2014 r. do Nadbużańskiego Oddziału SG oddelegowano 71 funkcjonariuszy z innych jednostek organizacyjnych SG z terytorium kraju. Ponadto, gdyby zaszła taka konieczność, Komendant Główny SG może skierować do oddziałów funkcjonariuszy z nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendanta Głównego SG – łącznie ok. 780 funkcjonariuszy.

Każdej doby w ochronie granicy z Ukrainą bierze udział ok. 120 polskich i polsko-ukraińskich patroli. Działania rozpoznawczo-patrolowe wykonują dwa śmigłowce Kania i skierowany w ten rejon samolot Wilga.

 Źródło: Straż Graniczna