Budimex dokończy budowę drogi ekspresowej S5

 21 lutego 2014 roku Budimex podpisał z poznańskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kontrakt na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 – Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A-8 węzeł „Widawa”), odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza). Umowa ma wartość 198,8 mln złotych netto.

Poziom zaawansowania prac wykonanych przez poprzedniego wykonawcę (Alpine Bau Gmbh) wynosi ok. 70 proc.

Do obowiązków Budimeksu należy dokończenie budowy 29,3 km odcinka drogi ekspresowej S5. Do wykonania pozostały następujące prace:

  • roboty ziemne na trasie głównej, drogach poprzecznych i serwisowych,
  • umocnienie skarp nasypów,
  • wykonanie podbudów oraz nawierzchni,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • humusowanie skarp i nasadzenia zieleni,
  • montaż ekranów akustycznych,
  • prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich, w budynkach MOP oraz prace branżowe (oświetlenie i teletechnika).

Na realizację inwestycji Budimex ma 8 miesięcy od dnia podpisania umowy (z pominięciem okresu pomiędzy 15 grudnia i 15 marca).