Modernizacja systemu radiokomunikacji morskiej

 

28 lutego 2014 r. w Gdyni, w siedzibie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), omówiono założenia nowego systemu radiokomunikacji morskiej mającego istotne znaczenie dla zarządzania łącznością w ramach GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), na który składają się m.in. nowoczesne elementy infrastruktury systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa, wprowadzone w celu udoskonalenia nawiązywania łączności podczas prowadzenia akcji ratowniczych i alarmowania w niebezpieczeństwie.

Zaprezentowano również stanowiska operatorskie w pomieszczeniu operacyjnym Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W prezentacji nowego systemu radiokomunikacji morskiej wzięła udział wiceminister infrastruktury i rozwoju Dorota Pyć.

 

Źródło: MIR