ViaToll:Co zrobić gdy bramka nie otworzyła się automatycznie

W przypadku, gdy szlaban nie podniesie się automatycznie, uniemożliwiając zjazd z autostrady, użytkownik powinien niezwłocznie udać się do sąsiedniego stanowiska poboru opłat obsługiwanego przez kasjera i tam w trybie manualnym uiścić opłatę za cały odcinek płatny (na A2 Konin – Stryków, na A4 Bielany Wrocławskie – Sośnica). Opłata ta może być uiszczona gotówką, bądź kartą płatniczą lub flotową. Jeżeli użytkownik nie ma przy sobie wystarczających środków pozwalających na uiszczenie opłaty w trybie manualnym, otrzyma od kasjera stosowne wezwanie do zapłaty.

W celu otrzymania zwrotu opłaty manualnej bądź anulowania wystawionego wezwania do zapłaty należy złożyć formularz reklamacyjny, który pobrać można w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta lub na stronie internetowej www.viaTOLL.pl, w części dotyczącej samochodów osobowych (zakładka Obsługa Klienta).

Przyjmowane są tylko formularze podpisane ręcznie.

Prawidłowo wypełniony dokument reklamacyjny można złożyć w dowolnym Miejscu Obsługi Klienta, Punkcie Poboru Opłat, za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta (listownie na adres Skrytka pocztowa 528, Poznań 9, 60-967 Poznań, faksem 22 521 10 11 lub zeskanowany na e-mail info@viatoll.pl.

 

Źródło: ViaToll