Wypadki na przejazdach kolejowych – komentarz ekspercki ALUMAST SA

Rocznie na przejazdach kolejowych dochodzi do ponad 200 kolizji pojazdów mechanicznych z pociągami, w wyniku których zdrowie bądź życie traci kilkadziesiąt osób. I choć szereg przeprowadzonych kampanii społecznych – takich jak „Bezpieczny przejazd” – przynosi efekty w postaci zwiększenia świadomości ryzyka kolizji auta z lokomotywą, to bezpieczeństwo zależy również od infrastruktury przykolejowej – w tym słupów oświetleniowych. Zastosowanie nowoczesnych technologii kompozytowych pozwala ograniczyć odsetek ofiar spowodowanych uderzeniem samochodu w nośniki źródeł światła. Alumast SA – przy współpracy z PKP PLK SA – wprowadza najnowsze rozwiązania spełniające najwyższe normy unijne w zakresie bezpieczeństwa biernego. Jak pozwalają one ograniczyć liczbę poszkodowanych?

Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu to główne zadania tzw. „Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu” (UBR), a więc wszelkich barier, ograniczników prędkości czy zapór instalowanych na drogach i skrzyżowaniach z torami kolejowymi. Ich montaż warunkowany jest spełnieniem ściśle określonych i restrykcyjnych norm, szczególnie w zakresie tzw. „bezpieczeństwa biernego”. Na przejazdach i wiaduktach kolejowych wymogami dla UBR są dodatkowo objęte elementy infrastruktury oświetleniowej, takie jak słupy. Nie było tak jednak zawsze, bowiem przed wejściem Polski do Unii Europejskiej instalacja oświetlenia na drogach nie była warunkowana żadnymi wytycznymi.

Należy pamiętać, że w trakcie kolizji z lokomotywą nie wszyscy pasażerowie samochodu ponoszą śmierć na miejscu. W zależności od prędkości, miejsca uderzenia i jego impetu, auto z którym zderzy się pociąg jest najczęściej wyrzucane z dużą siłą na przydroże przejazdu, gdzie stoją niebezpieczne słupy. Po trafieniu na stalową, żelbetową lub wirobetonową konstrukcję auto o masie ok. 1-2 tony może zostać dosłownie przepołowione. Rozwiązaniem problemu jest konsekwentne zastępowanie starych konstrukcji nowymi – opartymi na kompozytach polimerowych.

Słupy o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa – produkowane z kompozytów przez Alumast SA – spełniają najwyższe wymagania kluczowej dla bezpieczeństwa biernego normy PN-EN 12767. W przeciwieństwie do betonowych czy stalowych konstrukcji, działają na dwa sposoby:

ulegają ścięciu i nie stanowią już dalej przeszkody dla uderzającego samochodu;
pochłaniają energię zderzenia i ulegają zniszczeniu, przejmując większość skutków wypadku.

Oznacza to, że charakteryzują się poziomem pochłaniania energii klasy NE – najwyższej z możliwych. Dzięki zastosowaniu kompozytu można niemal całkowicie wyeliminować wypadki ze skutkiem śmiertelnym z udziałem słupa oświetleniowego. Co więcej, specjalnie z myślą o przejazdach kolejowych, opracowano nowatorskie rozwiązanie – słup w kolorze żółtym z mikrokulkami szklanymi i zabudowaną wzdłuż taśmą LED.  Mikrokulki szklane na powierzchni słupa sprawiają, że w świetle reflektorów pojawiają się refleksy – to powoduje, że słup jest widoczny z daleka nawet przy braku oświetlenia. Dodatkowo, taśma LED wzdłuż słupa sygnalizuje potencjalne niebezpieczeństwo, wzbudzając czujność kierowców.