Port Hamburg opublikował wyniki za 2013 rok

W 2013 port Hamburg osiągnął w przeładunkach wynik 139 milionów ton, co oznacza wzrost o 6,2 procent. Przeładunki zarówno drobnicy sięgające 96,8 miliona ton (+5,7 procent) jak i ładunków masowych na poziomie 42,3 miliona ton (+7,2 procent) przyczyniły się do ponadprzeciętnego wzrostu w największym niemieckim porcie.

„Nadzwyczajnie dobry wynik hamburskiego portu jest dobrym znakiem dla Hamburga i całego regionu metropolitarnego. Wzrost o 6,2 procent robi niesamowite wrażenie i wyraża wysoką efektywność przedsiębiorstw portowych i logistycznych w największym uniwersalnym porcie Niemiec”, powiedział Axel Mattern, członek zarządu Hafen Hamburg Marketing e.V. podczas prezentacji rocznych wyników przeładunków hamburskiego portu.

Zasadniczym źródłem sukcesu był przeładunek kontenerów. Z wynikiem 9,3 miliona TEU (kontenerów 20 stopowych) osiągnięto wzrost w ruchu kontenerowym o 4,4 procent. Wzrost ten wynika przede wszystkim z większych o 10 procent transshipmentów do krajów Europy Północnej i Wschodniej, jak również ponownie rosnących przewozów w relacji z Azją, w tym w szczególności z Chinami, największym partnerem handlowym Hamburga.

Hamburski port powiększa udziały w rynku kontenerowym

Hamburski port zdołał zwiększyć obroty wbrew trendowi w konkurencyjnych portach i tym samym powiększyć udziały w rynku kontenerowym. W czterech największych portach północnej części kontynentu (Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Bremerhaven) łączny przeładunek morski w 2013 roku urósł z wynikiem całkowitym 849,1 miliona ton jedynie o jeden procent w porównaniu do roku poprzedniego. W przeładunkach kontenerów w tych portach odnotowano tymczasem z 35,3 milionami TEU nawet spadek o 0,5 procent. Dzięki temu udział rynkowy hamburskiego portu w przeładunkach kontenerów czterech wielkich portów Europy Północnej wynosi obecnie 26,2 procent (+1,3 procent). Także w przeciwieństwie do rozwoju przeładunków morskich w niemieckich portach, które według opublikowanych danych Federalnego Urzędu Statystycznego spadły w 2013 o 0,6 procent do poziomu 293,3 miliona ton, błyszczy hamburski port wzrostem. Dzięki temu Hamburg umocnił swoją pozycję jako drugi co do wielkości port kontenerowy Europy. W globalnym rankingu portów kontenerowych ulokował się Hamburg na miejscu 15.

Wzrost we wszystkich segmentach przeładunku

Korzystny wynik w obszarze drobnicy został osiągnięty dzięki niemal zrównoważonemu wzrostowi zarówno w imporcie jak i eksporcie kontenerów. Po stronie importu zostało w Hamburgu przeładowanych w 2013 roku 4,8 miliona TEU (+4,3 procent), a po stronie eksportu 4,5 miliona TEU (+4,6 procent). Ładownych kontenerów przeładowano 8 miliona TEU, tj. o 4,8 procenta więcej. Silny eksport był w 2013 roku czynnikiem wzrostu. Liczba przeładowanych pustych kontenerów wyniosła 1,2 miliona TEU (+1,9 procent). Stopień skonteneryzowania drobnicy w hamburskim porcie zwiększył się w 2013 roku z 97,7 procent do obecnych 98,0 procent.

W przeładunku nie skonteneryzowanej drobnicy odnotowano łącznie z 1,9 miliona ton spadek o 7,6 procent. Spadek ten jest związany przede wszystkim z malejącym importem (-19,3 procent). Import owoców tropikalnych odbywa się coraz częściej w kontenerach, co prowadzi do zmiejszenia przeładunków konwencjonalnych. Z kolei eksport drobnicy konwencjonalnej via Hamburg z 1,3 miliona ton w 2013 roku był niemal stabilny (-1,4 procent). Obok przewozów typu project cargo w obszarze maszyny i instalacje eksport towarów przeładowywanych konwencjonalnie tworzą przede wszystkim takie rodzaje ładunków jak pojazdy, stal jak również papier i drewno.

Przeładunek masowy wzrósł w 2013 o 7,2 procent do 42,3 miliona ton, dzięki czemu również w dużym stopniu przyczynił się do pozytywnego wyniku rocznego hamburskiego portu. We wszystkich trzech segmentach ładunków masowych tj. sypkich przeładowanych czerpakiem, sypkich przeładowanych ssakiem oraz płynnych, udało się zwiększyć przeładunek morski. Szczególnie dużo ładunków, bo aż 8 milionów ton (+29,9 procent) przeładowano  ssakiem. Także w obszarze ładunków masowych płynnych odnotowano z wynikiem 14,5 miliona ton (+3 procent) wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Tu ponadproporcjonalnie kształtował się obrót produktami naftowymi wykazujący przyrost o 65,7 procent do 7 miliona ton, stając się głównym czynnikiem wzrostu. W segmencie ładunków masowych przeładowanych czerpakiem jak węgiel, ruda, nawozy i materiały budowlane także udało się poprawić wynik z roku poprzedniego o 3 procent, osiągając wynik 19,7 miliona ton.

Czynnik wzrostu: region Morza Bałtyckiego

Przewozy kontenerowe między Hamburgiem a Morzem Północnym są głównym czynnikiem wzrostu w ruchu europejskim. W roku 2013 przewieziono w ruchu dowozowym i short sea shipping pomiędzy Hamburgiem a portami Morza Bałtyckiego 2,3 miliona TEU (+10,1 procent). „Region Morza Bałtyckiego z Rosją, Finlandią, Polską, Szwecją, republikami bałtyckimi i Danią ma dla nas w ruchu kontenerowym olbrzymie znaczenie. To, że udało nam się w 2013 roku z 2,3 miliona TEU osiągnąć tak dobry rezultat pomimo problemów z przeprawą przez kanał kiloński, jest dla nas zaskoczeniem”, powiedział Mattern.

Dobre wyniki w najważniejszych rejonach żeglugi

Przewozy kontenerowe w relacji z Azją nabrały ponownie w 2013 roku tempa. 4,9 miliona TEU zostało przeładowanych w Hamburgu w imporcie i eksporcie z/do Azji. Oznacza to w porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrost o 3 procent. Szczególnie eksport z wynikiem 2,2 miliona TEU (+5,1 procent) wyraźnie przyczynił się do wzrostu. Po stronie importu zostało w Hamburgu przeładowanych 2,7 miliona TEU (+1,4 procent). Z ilością 3,4 miliona TEU pozycjonuje się obszar Azji Wschodniej z Chinami i Hongkongiem jako czołowy region rynkowy w przeładunku kontenerowym w Hamburgu. Przeładunki towarów z/do Chin i Hongkongu, które stanowią około 29 procent całkowitych przeładunków kontenerowych w hamburskim porcie, osiągnęły w 2013 roku poziom 2,7 miliona TEU (+2,9 procent). W 2013 roku powiększyły się też przewozy kontenerowe pomiędzy Hamburgiem a Singapurem – o 3,9 procent do 547.000 TEU. Jeszcze większy powód do radości daje rozwój przeładunków w relacji z portami europejskimi. W tej relacji przewieziono via Hamburg 3 miliony TEU (+9,5 procent). Obroty w przeładunkach w handlu z Ameryką były nieznacznie niższe (-3,3 procent) sięgając 1,1 miliona TEU. Przewozy z Afryką zwiększyły się o 12,4 procent do 268,000 TEU. Obroty kontenerowe z portami Australii i Oceanii sięgnęły 42.000 TEU (-2,5 procent).

Rozbudowa infrastruktury w interesie całej gospodarki

„Musimy opinii publicznej wyraźnie przekazać, że infrastuktura dostępu do portów morskich leży w interesie całej gospodarki narodowej. Dlatego liczymy na pozytywną decyzję federalnego sądu administracyjnego w Lipsku w kwestii realizacji pogłębienia toru wodnego dolnej i zewnętrznej Łaby w tym roku.”

 

Optymistycznie w 2014 roku

W roku 2014 organizacja marketingowa hamburskiego portu liczy na dalszy wzrost w przeładunku morskim, który pod koniec roku powinien osiągnąć umiarkowany wzrost.

 

Źródło: Port Hamburg