Oddział celny Budomierz-Hruszew z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Izba Celna informuje, że od 1 kwietnia br. na przejściu granicznym Budomierz-Hruszew zostanie utworzony oddział celny. Od chwili otwarcia przejścia na początku grudnia 2013 roku, kontrola celna była wykonywana w ramach tzw. miejsca wyznaczonego działającego w ramach Oddziału Celnego w Korczowej.
Wraz z formalnym powołaniem oddziału celnego, staje się on komórką organizacyjną podlegającą bezpośrednio Naczelnikowi Urzędu Celnego w Przemyślu. Obsługa podróżnych będzie prowadzona na dotychczasowych zasadach, zaś wprowadzenie zmian nie spowoduje żadnych zakłóceń w bieżącej pracy przejścia granicznego.

Dodatkowo, z dniem 1 kwietnia br. Oddział Celny w Budomierzu obejmie swoim nadzorem towary przemieszczane przez granicę transportem kolejowym przez przejście Werchrata-Rawa Ruska, gdyż utrzymywanie tam odrębnej komórki organizacyjnej, ze względu na znikomy ruch towarowy, okazało się być niezasadne. 

Również w tym przypadku, nie przewiduje się wystąpienia utrudnień po stronie podmiotów gospodarczych obsługiwanych przez Służbę Celną. Funkcjonariusze Oddziału Celnego w Budomierzu będą w ramach swoich obowiązków dojeżdżać do każdego międzynarodowego pociągu towarowego obsługiwanego, jak dotychczas, w stacji Werchrata.

Źródło: Izba Celna

Zdjęcie: sxc.hu