GITD: Przeładowany, niesprawny i bez dokumentów

 W dniu 14 marca o godzinie 09:00 na ul. Bałtyckiej w Poznaniu inspektorzy transportu drogowego pełniąc obowiązki służbowe zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy marki Iveco o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ze względu na podejrzenie przeładownia, zatrzymany pojazd skierowano na legalizowany punkt kontroli pojazdów ciężarowych.
W wyniku kontroli przy użyciu przenośnych wag do pomiarów statycznych stwierdzono, iż rzeczywista masa pojazdu wyniosła 5350 kg, co stanowi przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 1850 kg.
Oględziny ładowni wykazały, że przewożony ładunek stanowią szpule kabli oraz towary niebezpieczne w ilościach wyłączonych z umowy ADR 1.1.3.6. Ponadto wykazano liczne usterki w pojeździe, między innymi drzwi ładowni były niesprawne przez co zamykane były przy pomocy pasa do zabezpieczania ładunków. Kierowca do kontroli drogowej nie okazał dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Posiadał jedynie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z którego wynikało iż pojazd nie posiada ważnych badań technicznych.
Na miejsce kontroli został wezwany patrol policji w celu weryfikacji legalności pojazdu. Ustalono, że informacje uzyskane od kierującego nie są zbieżne z danymi zawartymi w systemie CEPIK w zakresie właściciela pojazdu.
Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł z tytułu umieszczenia na pojeździe ładunku w sposób powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub ładowności. Ponadto kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł ze względu na nieokazanie do kontroli wymaganych dokumentów oraz mandatem karnym w wysokości 50 zł z uwagi na zły stan techniczny pojazdu. Ze względu na rażące naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd został usunięty z drogi na koszt właściciela.

 

Źródło: GITD