Nowy Zastępca Generalnego Dyrektora w GDDKIA

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Pani Ewa Tomala-Borucka powierzyła w dniu 17 marca 2014 r. pełnienie funkcji Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Pani Monice Milwicz.

Monika Milwicz była dotychczas zastępcą dyrektora Departamentu Projektów Unijnych. Obecnie zajmie się kierowaniem zagadnieniami dotyczącymi planowania rocznego i wieloletniego, wdrażania przedsięwzięć publiczno-prywatnych, negocjacji i renegocjacji oraz nadzoru nad realizacją umów w zakresie budowy i eksploatacji autostrad płatnych. W zakres jej kompetencji wejdzie również zarządzanie procesem realizacji dla projektów współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej, zarządzania środkami z poszczególnych źródeł finansowania oraz współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 Pani Monika Milwicz jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Tematyką środków unijnych zajmuje się od 2003 roku, najpierw w warszawskim Zarządzie Dróg Miejskich, a od września 2004 roku w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 Źródło: GDDKIA