UFG podaje wyniki finansowe za 2013 rok

Ponad 73 mln złotych kosztowali w minionym roku – innych kierowców – nieubezpieczeni i niezidentyfikowani sprawcy wypadków drogowych – wynika z wstępnego podsumowania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to o 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Kwota ta to odszkodowania i świadczenia, które Fundusz – finansowany ze składek ubezpieczycieli – wypłacił ofiarom tych wypadków. W całym minionym roku do UFG wpłynęło 6,1 tys. szkód od osób poszkodowanych przez kierowców bez OC i niezidentyfikowanych. W tym czasie Fundusz wypłacił odszkodowania z 5,3 tys. szkód, wzrost o 8 proc. Głównym źródłem finansowania UFG jest składka od firm sprzedających polisy komunikacyjne. W ubiegłym roku wyniosła ona łącznie prawie 119 mln złotych, o 24,7 mln więcej niż rok wcześniej . Od 1 stycznia 2013 roku nastąpił wzrost opłaty na Fundusz: z 1 do 1,3 proc. składek przypisanych brutto z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych i rolnych.
Podwyżka ta wynikała  przede wszystkim z: rosnących odszkodowań za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych (wyższe wypłaty za szkody osobowe), rozwoju ogólnopolskiej bazy danych polis komunikacyjnych oraz zmiany zasad rachunkowości Funduszu. Z ogólnej sumy składek wniesionych w 2013 roku na UFG – 91,4 proc. pochodziło od krajowych ubezpieczycieli, reszta czyli 8,6 proc. od zagranicznych towarzystw, głównie działających w Polsce w formie oddziałów. Rok wcześniej było to odpowiednio: 93,6 i 6,4 proc.. Fundusz szacuje, że w 2013 roku z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych (OC komunikacyjne i rolników) towarzystwa zebrały łącznie 9,14 mld złotych, o około 3 proc. mniej niż przed rokiem.

Zródło: UFG