Śladami menedżera Grupy Raben

Od 2012 roku w Grupie Raben prowadzony jest projekt Shadowingu. Program zakłada zaproszenie studenta na jeden dzień, podczas którego będzie towarzyszył osobom na kierowniczych stanowiskach podczas ich rutynowego dnia pracy. Działanie to ma na celu ukazanie specyfiki danego stanowiska lub zawodu. Żak ma możliwość zapoznania się lepiej z samą organizacją, sposobem jej funkcjonowania oraz kulturą.

W tym roku w lutym troje cieni spędziło dzień w polskich spółkach Grupy Raben: Fresh Logistics, Raben Transport i Raben Management Services. Jednym z nich był student Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, który miał możliwość towarzyszyć Małgorzacie Dzięgielewskiej, Dyrektorowi e-commerce w Grupie Raben, w jej dniu pracy. W trakcie trwania programu brał udział w spotkaniach z dostawcami oprogramowania, telekonferencjach z klientami oraz spotkaniach wewnętrznych.

   „Udział w projekcie Shadowingu był dla mnie cennym doświadczeniem – mówi Szczepan Górtowski, student Wyższej Szkoły Logistyki. Przez dwa dni byłem częścią zespołu realizującego różne projekty – począwszy od logistyki po analizy ekonomiczne i informatyczne. W dziale e-commerce znacznie poszerzyłem i usystematyzowałem swoją dotychczasową wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w handlu elektronicznym.  To praktyczne wiadomości, których nie znajdę w żadnym podręczniku.”

 

Źródło: Raben