Grupa Integer.pl – wyniki za rok 2013

 

Grupa Integer – właściciel największej międzynarodowej sieci innowacyjnych Paczkomatów InPost oraz kluczowego prywatnego operatora pocztowego w Polsce – wypracowała w 2013 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 347,32 mln zł, co oznacza wzrost o 23,2% względem roku 2012. Spółka odnotowała w 2013 roku 8,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Wyniki osiągnięte w 2013 roku należy porównywać do danych z 2012 roku oczyszczonych o jednorazową transakcję sprzedaży spółki zależnej Kolportaż Rzetelny Sp. z o.o. Wartość tej transakcji wynosiła 52,75 mln zł.Skonsolidowany wskaźnik EBITDA w 2013 roku wyniósł 49,54 mln zł, zaś zysk operacyjny EBIT 24,23 mln zł. Na wynik Grupy Integer w 2013 roku istotnie wpłynęły koszty międzynarodowej ekspansji Paczkomatów InPost. Według szacunków Grupy pierwsze przychody i zyski z danego kraju, w którym spółka rozpoczęła swoją działalność, pojawią się po około 12 miesiącach.

„Rok 2013 był okresem wielkiego sukcesu w obszarze e-commerce – znakomite wyniki światowego e-handlu sprawiły, że zdecydowaliśmy się przyspieszyć zagraniczną ekspansję Paczkomatów InPost. Pojawiliśmy się na nowych, niezwykle perspektywicznych rynkach: w Rumunii, Kolumbii, Islandii, a także na Karaibach. Dynamicznie rozwijamy się na jednym z najbardziej zaawansowanych rynków e-commerce na świecie – Wielkiej Brytanii. W bieżącym roku przyspieszamy jeszcze mocniej – już wkrótce ogłosimy nowe plany dotyczące partnerstwa i umowy z partnerami – zarówno w Europie, jak i poza nią. Niezależnie od wszystkiego będziemy konsekwentnie walczyć o demonopolizację na polskim rynku pocztowym” – mówi Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.

 

źródło: Integer.pl