OT Logistics – wyniki w 2013 roku

 
Grupa OT Logistics zakończyła rok 2013 przychodami przekraczającymi 490 mln zł i zyskiem netto ponad 28 mln zł. Spółka OT Logistics S.A. zadebiutowała w ubiegłym roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Konsekwentnie realizuje strategię opisaną w prospekcie emisyjnym. Zgodnie z zapowiedziami, na początku 2014 r. przejęła kontrolę nad C.Hartwig Gdynia S.A., a obecnie finalizuje przejęcie Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o..

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej OT Logistics wyniosły w ubiegłym roku 490,4 mln zł i były wyższe o 29,7 mln zł od uzyskanych przez Grupę w 2012 roku. Wynik EBITDA osiągnął poziom 71,6 mln zł zaś wynik netto 28,3 mln zł i był wyższy o 13,4% od wyniku którym Grupa zamknęła rok 2012.

„OT Logistics S.A. konsekwentnie powiększa swoją wartość. Zgodnie z zapowiedziami, wykorzystując posiadane zasoby i dotrzymując deklaracji, skoncentrowaliśmy się na przejęciach. Dzięki temu budujemy wszechstronną firmę logistyczną działającą na międzynarodowych rynkach” – powiedział Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu Spółki. W pierwszych dniach tego roku zakończono z sukcesem przejęcie C. Hartwig Gdynia S.A., firmy spedycyjnej, działającej na międzynarodowym rynku od 155 lat, specjalizującej się w przewozach morskich, lądowych, lotniczych oraz usługach logistycznych. Spółka C. Hartwig Gdynia, o przychodach na poziomie ponad 200 mln zł (dane z 2012r.) jest sprawnie włączana do Grupy Kapitałowej OT Logistics. W efekcie Grupa zdobywa dodatkowe kompetencje w zakresie obsługi kontenerów, spedycji morskiej lotniczej i targowej.
Posiadane doświadczenie zostanie wykorzystane w kolejnym projekcie finalizowanym przez OT Logistics S.A.. Dzięki wynegocjowanemu pakietowi pracowniczemu i uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dobiega końca proces nabycia 100% udziałów Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. (BTDG). „Posiadamy plan integracji i rozwoju BTDG w ramach Grupy Kapitałowej OT Logistics. Zgodnie z harmonogramem prywatyzacyjnym, transakcja powinna zostać sfinalizowana w II kw. 2014 r.” – powiedział Piotr Pawłowski, Prezes Zarządu OT Logistics S.A..
OT Logistics S.A. konsekwentnie realizuję strategię integracji operacyjnej i korporacyjnej wchodzących w skład Grupy Kapitałowej spółek, dążąc do zwiększenia synergii i rentowności prowadzonych operacji gospodarczych. Dzięki temu umocniono pozycję na rynku żeglugi śródlądowej w Polsce, podpisano także jeden z najdłuższych kontraktów na rynku przewozowym w Polsce – pakiet umów obejmujący lata 2014-2018 na obsługę logistyczną dostaw węgla dla EDF Paliwa Sp. z o.o..
Grupa Kapitałowa OT Logistics aktywnie działa w segmentach transportowym, spedycyjnym i portowym. Rozwija żeglugę śródlądową, zwiększa skalę przeładunków portowych oraz zaangażowanie w usługi spedycji morskiej i kolejowej. Swoją działalność prowadzi głównie na terenie Europy Środkowej. Transportuje towary zarówno masowe jak i drobnicowe, ma dominujący udział w rynku przewozu kontenerów wodnymi drogami śródlądowymi do i z Hamburga, zajmuje się organizacją przeładunku towarów w portach zarówno morskich i śródlądowych, na terminalach kolejowych, a także organizacją składowania towarów masowych.

 

Źródło: OT Logistics