Czterech wykonawców chce dokończyć dk 16 Biskupiec – Borki Wielkie

  

Otwarto oferty w przetargu na wykonanie prac niezbędnych do zakończenia przerwanego w połowie ubiegłego roku kontraktu. Do przetargu stanęły cztery firmy.

Najniższą ofertę na realizację tego zadania na kwotę 25 mln zł brutto złożyła firma SKANSKA SA. Najwyższa oferta, na kwotę 35 mln zł wpłynęła od firmy BUDIMEX Budownictwo Sp. z o.o.

 Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy to połowa kwietnia. Wykonawca będzie miał na realizację zadania 3 miesiące. Zakres prac obejmuje dokończenie warstwy ścieralnej nawierzchni, roboty naprawcze osiadania nasypu oraz roboty wykończeniowe takie jak umocnienie skarp, rowów i pasa dzielącego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania.

 

Źródło: GDDKIA