Ciężarówka na ciężarówce

 

W dniu 25 marca podczas kontroli inspektorzy drogowi zatrzymali do kontroli ciągnik z naczepą zarejestrowany w Republice Czeskiej. Kontrola została przeprowadzona ze względu na wątpliwości kontrolujących co do prawidłowego zabezpieczenia przewożonego na naczepie ładunku (samochodu ciężarowego).

W toku kontroli potwierdzono nieprawidłowe i niewystarczające zabezpieczenie przewożonego LIAZa. Do zabezpieczenia ważącego 8 ton pojazdu kierowca użył jedynie czterech pasów, które w dodatku były naderwane i poszarpane oraz związane z kilku kawałków. Takie „zabezpieczenie” ładunku mogło zakończyć się tragicznie dla innych uczestników ruchu drogowego. Dalsze czynności wykazały, że kierowca – którym okazał się obywatel Mongolii – nie posiada żadnych dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem a jego pracodawca – mongolska firma transportowa – także nie posiada zezwolenia wymaganego przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez terytorium RP.

Dodatkowo, wobec stwierdzenia, że kierowca nie posiada ważnej wizy pobytowej na kraje systemu Schengen, powiadomiono o tym fakcie funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki w Kłodzku. Pojazd został skierowany na parking strzeżony, gdyż kierowca nie posiadał środków na opłacenie kaucji z tytułu grożącej przewoźnikowi kary administracyjnej za wykonywanie międzynarodowego przewozu na terytorium Polski bez wymaganego zezwolenia.

 

Źródło: GITD