WSL i Dachser uruchamiają pierwsze w Polsce studia logistyczne w systemie dualnym

Dachser Sp. z o.o., polska organizacja reprezentująca działającego globalnie operatora logistycznego, wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu od przyszłego roku akademickiego 2014/2015 będzie realizowała pionierski program studiów logistycznych w systemie dualnym. Jest to jeden z pierwszych projektów tego typu w Polsce.
Dualne studia I stopnia zostały zorganizowane z inicjatywy firmy Dachser, która z sukcesem realizuje analogiczne projekty w innych krajach od lat, m.in.. w Niemczech, gdzie w systemie dualnym operator logistyczny kształci kilkudziesięciu studentów. Ideą studiów dualnych jest jednoczesne zdobywanie przez studentów teoretycznej wiedzy akademickiej oraz doświadczenia praktycznego.
Studia dualne

Każdy z semestrów dualnych studiów logistycznych na WSL będzie podzielony na 9 tygodni zajęć dydaktycznych oraz 9 tygodni praktyki w jednym z oddziałów firmy Dachser. W roku akademickim 2014/2015 WSL planuje utworzenie dwóch kilkunastoosobowych grup dziekańskich odbywających studia w tym systemie. Uczelnia rozmawia na temat potencjalnej współpracy również z kilkoma innymi firmami z branży TSL. W ramach programu firma Dachser przyjmie pod swoje skrzydła 12 studentów. Absolwenci studiów dualnych będą wyjątkowo atrakcyjnym kąskiem dla przyszłych pracodawców zarówno na polskim, jak również europejskim rynku pracy – będą mieli nie tylko ukończone studia I stopnia i tytuł licencjata, ale również udokumentowany, 3-letni staż pracy w międzynarodowej, renomowanej firmie.
„Korzyści płynące z inwestycji w kształcenie pracowników w systemie dualnym znamy dobrze z innych rynków, np. niemieckiego, i dlatego od dawna walczyliśmy o uruchomienie analogicznego projektu również w Polsce” – mówi Grzegorz Lichocik, Prezes Zarządu Dachser w Polsce. „Wiele miesięcy szukaliśmy właściwego partnera akademickiego, który podejmie się realizacji wyzwania, jakim na polskim rynku jest innowacyjny, dualny system kształcenia. Cieszę się ogromnie, że poszukiwania przyniosły zamierzone efekty i że znaleźliśmy właściwego, otwartego partnera ,a studia dualne będziemy realizować właśnie z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, z którą współpracujemy przy różnych projektach od lat i bardzo sobie tą współpracę cenimy” – podkreśla. Dachser jest zaangażowany w różne projekty WSL od lat, będąc m.in. sponsorem Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, przyjmując studentów na praktyki czy uczestnicząc w konferencjach i innych imprezach organizowanych przez uczelnię. W 2013 roku firma Dachser za dotychczasową współpracę została uhonorowana przez władze uczelni medalem „Za zasługi dla WSL”. W programie studiów oprócz podstawowych przedmiotów, rekomendowanych przez WSL, znajdą się również fakultety, które wspólnie z kadrą dydaktyczną wybierze potencjalny przyszły pracodawca, interesujące w aspekcie przyszłego zatrudnienia studentów i ich ewentualnych obowiązków. Ze względu na specyfikę branży logistycznej, w programie studiów duży nacisk położony będzie na naukę języków obcych – ok. połowa zajęć prowadzona będzie w języku angielskim. Dodatkowym pozytywnym dla studentów aspektem będzie możliwość napisania pracy dyplomowej na podstawie doświadczeń zdobytych przez studenta w firmie.
„Wprowadzenie studiów dualnych to nowy element realizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki polityki podnoszenia jakości kształcenia praktycznego” – mówi doc. dr inż. Piotr Cyplik, Prorektor WSL. „W ramach studiów dualnych, studenci będą mieli możliwość uzyskania czterech europejskich certyfikatów, w tym certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe, wystawianego przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne – European Senior Logistician. W połączeniu z praktyczną wiedzą zdobywaną podczas staży, absolwenci studiów dualnych zyskają nowe perspektywy zawodowe i unikalne kompetencje. Dlatego z dużym optymizmem przyjęliśmy inicjatywę firmy Dachser, która już wzbudza duże zainteresowanie wśród kandydatów. Jesteśmy przekonani, że studia dualne przyciągną do WSL najzdolniejszych młodych ludzi i pozwolą im owocnie rozwijać swoje pasje” – dodaje.
Organizacja
Przedsiębiorstwa – partnerzy projektu określają liczbę miejsc dla studentów, których kształcenie chcieliby objąć swoim patronatem. Na tej podstawie określane są potrzeby i limity rekrutacyjne. Rekrutacja na studia dualne rozpoczyna się standardowo, czyli złożeniem przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych. Następnie komisja złożona z reprezentantów uczelni oraz zainteresowanej firmy przeprowadza ich weryfikację i wybiera najodpowiedniejszych kandydatów. Pierwsi studenci logistycznych studiów w systemie dualnym na WSL rozpoczną naukę jesienią 2014 roku.
Studia dualne I stopnia trwają 6 semestrów i mają charakter niestacjonarny. Każdy semestr będzie podzielony na dwie części: cześć teoretyczną czyli naukę w systemie akademickim na WSL oraz praktyczną pracę w określonym oddziale firmy logistycznej, gdzie studenci będą zatrudnieni jako stażyści. Uczelnia planuje uruchomienie dwóch grup dziekańskich, które będą na przemian przebywać na uczelni i w oddziałach firm logistycznych.
O Dachser:
Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce blisko 300 pracowników w 8 oddziałach (pod Pruszkowem k. Warszawy, w Warszawie, Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Gądkach k. Poznania, Sosnowcu k. Katowic i Gdańsku).
Dachser, firma rodzinna z siedzibą w Kempten w Niemczech, jest jednym z wiodących operatorów logistycznych w Europie. Oferuje kompleksowe usługi transportu, magazynowania oraz zindywidualizowane usługi specjalne w trzech obszarach: Dachser European Logistics, Dachser Food Logistics i Dachser Air & Sea Logistics. Ofertę uzupełniają: logistyka kontraktowa, konsulting oraz rozwiązania branżowe. Zintegrowany, autorski system informatyczny operatora, funkcjonujący zarówno w Europie, jak i poza jej granicami, umożliwia wdrażanie inteligentnych rozwiązań logistycznych na całym świecie.
W 2012 roku Dachser, międzynarodowy operator logistyczny, wygenerował obrót w wysokości 4,41 miliarda euro, zatrudniając 21.650 pracowników w 347 oddziałach na całym świecie. Firma dostarczyła 49,8 milionów przesyłek o łącznej wadze 37,46 milionów ton.

Źródło: Dachser