Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

 

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, chcemy aby kolej była bezpieczna. Statystyki europejskie wypadków na kolei nie są dla nas satysfakcjonujące. Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa, ale tak, aby nie miało to negatywnego wpływu na rynek kolejowy – powiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Klepacki otwierając konferencję “Forum Bezpieczeństwa Kolejowego”.

Przedstawiając działania związane z poprawą bezpieczeństwa kolejowego w Polsce, wiceminister Zbigniew Klepacki podkreślił, że stan bezpieczeństwa na kolei w roku 2013 w stosunku do 2012 r. uległ poprawie. W ubiegłym roku miał miejsce tylko jeden poważny wypadek, ponadto nastąpił spadek liczby zdarzeń o 6,8 proc. i incydentów o 19,6 proc.

 Wiceminister infrastruktury i rozwoju dodał, że bezpieczeństwo w transporcie kolejowym zależy od szeregu połączonych ze sobą czynników: stanu technicznego infrastruktury kolejowej, systemów sterowania, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz stanu technicznego taboru, a także czynników prawnych i ludzkich, czyli kwalifikacji personelu, sposobu nabywania kompetencji oraz doskonalenia zawodowego.

W konferencji, która odbyła się 25 marca 2014 r. w Warszawie, wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA).

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Źródło: MIR