Ułatwienia w portach morskich w ramach programu i-cło

Z początkiem 2014 r. Służba Celna udostępniła nową usługę dotyczącą tzw. odprawy przed przybyciem, umożliwiającą organom celnym wcześniejsze przygotowanie się do odprawy celnej towaru w oparciu o dane, dostarczone przez przedsiębiorcę w zgłoszeniu przed przedstawieniem towaru, podaje Biuletyn Informacji Publicznej. Dostarczone dane będą wstępnie zweryfikowane jeszcze przed przyjęciem zgłoszenia celnego. 

Do działań takich należą także np. rozwiązania przyjmowane w polskich portach morskich, które docelowo zapewnić mają przeprowadzanie wszystkich czynności urzędowych, niezbędnych do dopuszczenia towaru do obrotu w ciągu 24 godzin od momentu przedstawienia towaru do kontroli granicznej.

Źródło: Ministerstwo Finansów