Strefy buforowe przed przejściami granicznymi

Z uwagi na obserwowany w ostatnim okresie wzrost międzynarodowej wymiany towarowej na polsko-białoruskich przejściach granicznych, Służba Celna  na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy, Bobrownikach i Kukurykach (terminal w Koroszczynie) od grudnia 2013 roku okresowo uruchamia specjalne strefy buforowe dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. 
 
Pozwalają one na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stwarzają kierowcom możliwość kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to zapobiega również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce – mieście położonym na drodze krajowej nr 19, oddalonym o ok. 18 km od przejścia granicznego w Kuźnicy. 
 
Gdy liczba ciężarówek, dojeżdżających do przejścia granicznego znacznie wzrośnie (powyżej 550 pojazdów przed Kuźnicą, 450 pojazdów przed Bobrownikami oraz powyżej 700 pojazdów przed terminalem w Koroszczynie) kolejka samochodów dzielona jest na dwie części – dwa bufory. Pojazdy znajdujące się w buforze pierwszym są sukcesywnie odprawiane, natomiast ruch ciężarówek w drugim buforze jest wstrzymywany.
 
Decyzja o rozpoczęciu buforowania zapada w momencie zaistnienia wyżej opisanych warunków i koordynowana jest przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, przy udziale współdziałających służb m.in.  – Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego.
 
Źródło: Izba Celna