Track Tec zmienia historię polskiej kolei

Grupa Track Tec dokonała odbioru technicznego pierwszego w Polsce prototypowego rozjazdu kolejowego o promieniu 2500 m, dostarczonego PKP PLK na potrzeby modernizacji linii Warszawa – Skierniewice. Konstrukcja rozjazdu jest dostosowana do prędkości przejazdu pociągów do 200 km/h. Prototypowy rozjazd R2500m, wykonany w całości w zakładzie Track Tec, zostanie zabudowany na stacji Grodzisk Mazowiecki i jest pierwszym w Polsce rozjazdem o tak dużym promieniu.

Całkowita długość rozjazdu wyniosła 94,3 m. Konstrukcja przyczyni się do podniesienia, możliwej na tym odcinku, prędkości przejazdu na kierunku prostym do 160km/h i na kierunku zwrotnym do 130km/h. Zwrotnica rozjazdu wykonana z kształtowników iglicowych oraz szyn ze stali o podwyższonej wytrzymałości. Została ona przystosowana do zabudowy wielonapędowego układu sterowania rozjazdem, za pomocą nowoczesnych napędów zwrotnicowych.

Zastosowanie rozjazdu R2500 na wskazanym odcinku, pozwoli na skrócenie czasu podróży, zwiększenie przepustowości jak i bezpieczeństwa podróżnych. – „Od wielu lat Grupa Track Tec prężnie rozwija swój potencjał technologiczny, nie tylko odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, ale również wyprzedzając trendy. Konsekwencja w doskonaleniu naszych wyrobów pozwala na skuteczniejszą i bardziej kompleksową obsługę naszych odbiorców. Świadectwem jakości oraz innowacyjności Grupy jest przede wszystkim systematycznie poszerzające się grono naszych klientów za granicą jak i docenienie naszych produktów na rynku macierzystym.” – podsumowuje  Jarosław Pawluk, Prezes Zarządu Track Tec S.A.

Grupa Track Tec systematycznie wpływa na wzrost zaawansowania technologicznego polskiej kolei. W swoim portfolio spółka posiada liczne, przetestowane już rozwiązania, które wpływają na optymalizację kosztów oraz przyczyniaj się do podniesienia prędkości przejazdów na polskich torach. Dotychczas do sieci PKP PLK, Track Tec dostarczył prototypowe rozjazdy o promieniu od 190 m do 1200 m, montowane na podrozjazdnicach strunobetonowych. W pierwszym kwartale 2013 roku spółka zwyciężyła w przetargu na dostawy podkładów i podrozjazdnic dla PKP PLK oraz podpisała umowę o wartości 3,5 mln zł na dostawy płyt przejazdowych CBP. Innowacje Track Tec systematycznie spotykają się z uznaniem rynku. W 2013 roku Grupa Track Tec została wyróżniona wieloma prestiżowymi nagrodami. W odbywającym się w ramach Międzynarodowych Targów TRAKO konkursie im. inż. Ernesta Malinowskiego nagrodzona została za projekt usprawniający pracę rozjazdu kolejowego. Spółka została także nagrodzona za osiągnięcia w dziedzinie transportu szynowego „Symbolem 2013”.