Szybsza pomoc ofiarom wypadków drogowych w Toruniu

 

Dane pokazują, że od kilku lat bezpieczeństwo na polskich drogach systematycznie się poprawia, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. W ubiegłym roku zginęło na nich najmniej osób od ponad 30 lat. To m.in. efekt coraz sprawniej działającego systemu ratownictwa. Mówił o tym wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło podczas konferencji kończącej dofinansowany z UE projekt Państwowej Straży Pożarnej (PSP), która zakupiła 32 pojazdy ratownicze. 

Dzięki środkom z Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) PSP zakupiła 16 lekkich i 16 średnich samochodów ratownictwa technicznego. Podmiotem, który otrzymał wsparcie jest Komenda Województwa PSP w Toruniu, ale samochody trafią do jednostek w każdym województwie.  Ten  nowoczesny sprzęt pozwoli na udzielanie szybkiej i skutecznej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach drogowych.

Sprawne ratownictwo drogowe to jeden z elementów (obok m.in. modernizacji infrastruktury, działań prewencyjnych i kampanii edukacyjnych), które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich latach. – Dobrze funkcjonujący system ratowniczy zmniejsza liczbę ofiar śmiertelnych i przyspiesza powrót do zdrowia rannych – zaznaczył wiceminister Zdziebło. Badania wskazują, że ranni przetransportowani do szpitala w ciągu godziny od zdarzenia, przeżywają znacznie częściej niż ci, którzy dotarli do szpitala później. Jest to tzw. złota godzina. Istotne jest również platynowe 10 minut – od wypadku do podjęcia akcji ratunkowej przez osoby wykwalifikowane do jej udzielania.

Ratownictwo i opieka powypadkowa są jednym z filarów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. Jednym z priorytetów tym obszarze jest integracja i rozwój Krajowego Systemu Ratownictwa. W praktyce oznacza to m.in. rozwijanie nowoczesnych systemów łączności i lokalizacji, usprawnienie jednolitego Systemu Powiadamiania Ratunkowego oraz lepsze wyposażenie podmiotów biorących udział w ratownictwie na drogach.

Konferencja odbyła się 1 kwietnia 2014 w Toruniu.

***

31 marca 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła statystyki bezpieczeństwa na drogach w krajach UE. Polska wciąż jest w czołówce krajów, w których w wypadkach drogowych ginie najwięcej ludzi w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, ale  od kilku lat bezpieczeństwo na polskich drogach systematycznie się poprawia. Odpowiedzią na tę sytuację jest unijny program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020, a na gruncie krajowym Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. Z polskim programem można zapoznać się na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

źródło: MIR