Inteligentny System Transportowy w Toruniu

  ITS czyli Inteligentny System Transportowy oznacza systemy, które stanowią szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz technik zarządzania stosowanych w transporcie.
 -Przymierzamy się do wprowadzenia inteligentnego systemu transportowego (ITS) w naszym mieście-wyjaśnia Tomasz Tupalski, kierownik działu utrzymania i ewidencji ulic w MZD w Toruniu. Jednym z najważniejszych zadań przy wdrażaniu inteligentnych rozwiązań w transporcie jest ustanowienie architektury ITS, czyli szeregu powiązań (logicznych, fizycznych i komunikacyjnych), które maja wpływ na sprawność działania całego systemu.
Jak ITS będzie działał w praktyce? W centrum sterowania ruchem, które powstałoby w Miejskim Zarządzie Dróg można by np. monitorować i zarządzać tym, co dzieje się na ulicach.
W praktyce operatorzy, przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego oprogramowania, będą mogli wskazać najszybszą trasę przejazdu karetkom lub wozom straży pożarnej czy też rozładowywać korki poprzez bieżące dostosowywanie sygnalizacji świetlnej. System może też naprowadzać pojazdy na drogi alternatywne np. gdy dojdzie do wypadku.
Źródło: MZD Toruń, mat. prasowe