Budowa obwodnicy Skawiny -konsultacje

 
 W wyniku współpracy Zarządu Województwa Małopolskiego i Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie przystąpiono do opracowania wielowariantowej koncepcji dla zadania pn: „Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do DW nr 953” będącego kontynuacją obecnie realizowanego II i III odcinka obwodnicy Skawiny.

Efektem opracowania obejmującego wielowariantową koncepcję ma być wielokierunkowa, wariantowa techniczno ekonomiczna analiza budowy obwodnicy wraz ze skrzyżowaniami, obiektami inżynierskimi, niezbędną techniczną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami ochrony środowiska.

 Materiały do konsultacji społecznych dostępne są pod poniższym linkiem.

 

Źródło: ZDW