Nowe biuro Rohlig Suus w Małaszewiczach

Nowe biuro w Małaszewiczach to oddział dedykowany spedycji kolejowej. Jest ono usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie kolejowych ramp przeładunkowych, przy terminalu Małaszewicze III specjalizującym się w obsłudze kontenerów.

Terminal położony jest w tzw. europejskim korytarzu transportowym nr 2 na linii kolejowej Paryż-Berlin-Warszawa-Moskwa. W Małaszewiczach następuje styk torów o szerokości 1520 mm i 1435 mm, w związku z czym zachodzi konieczność zmiany środka transportu z kolei europejskich na koleje państw WNP i odwrotnie.
Biuro bezpośrednio nadzoruje przeładunki przesyłek klientów, co gwarantuje ich bezpieczeństwo oraz przekłada się na terminową realizację zleceń. Co więcej samodzielnie dokonuje zakupu materiałów potrzebnych do zabezpieczania ładunków podróżujących na Wschód, dzięki czemu ma pewność, że materiały te są adekwatne do potrzeb i dostosowane do specyfiki ładunków, i stanowią ich odpowiednią ochronę.

Dodatkowo stały nadzór  podczas przeładunków z wagonów wąskotorowych na szerokotorowe, zapewnia natychmiastową reakcję w przypadku nieoczekiwanych okoliczności.

 Źródło: mat. prasowe