Transportowe innowacje w 2016 w Polsce

W Paryżu odbyła się konferencja Transport Research Arena 2014 (TRA 2014), podczas której rozmawiano m.in. o innowacjach w transporcie. Polska będzie gospodarzem tego wydarzenia w 2016 r. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentował wiceminister Marcin Kubiak. Uczestniczył w sesji zamykającej konferencję oraz w posiedzeniu Komitetu Zarządzającego (MC) – organu, który przewodniczy wszystkim pracom nad wydarzeniem.

Konferencja TRA jest największym spotkaniem o tematyce naukowo-transportowej w Europie. Cele konferencji  obejmują działanie na rzecz badań, rozwoju i innowacji w transporcie, promocję programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w tej dziedzinie, prezentację wyników badań i ich wdrażania oraz wzmacnianie współpracy świata nauki z przemysłem, także z udziałem polityków i decydentów.TRA 2014 odbyła się w dniach 14-17 kwietnia 2014 r. w Paryżu.

Źródło” MIR