Zmiana organizacji ruchu na ul. Marymonckiej

Zmieniła się organizacja ruchu na ul. Marymonckiej. Wyłączona z ruchu jest wschodnia jezdnia pomiędzy Mostem Marii Skłodowskiej-Curie a ul. B.S. Lindego. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na jezdnię zachodnią.

Wcześniej, ul. Marymoncka była zwężona na odcinku od węzła z Mostem Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Przy Agorze. Następnie zwężony odcinek został przedłużony do ul. B.S. Lindego. Przed skrzyżowaniem z ul. B.S. Lindego powstała przewiązka przez pas dzielący, którą kierowcy jadący w kierunku mostu mogą przejechać na zachodnią jezdnię, gdzie mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Na jezdni zachodniej (normalnie prowadzącej w stronę Trasy Armii Krajowej) wytyczone zostało po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Na właściwą jezdnię ul. Marymonckiej kierowcy jadący na północ powracają przed węzłem z mostem.

Utrudnienia związane są budową kolektora Burakowskiego bis. Kolektor ściekowy o średnicy 3 m i długości ponad 3 km zaplanowano pod wschodnią jezdnią ul. Marymonckiej na odcinku od ul. S. Żeromskiego do komory w rejonie Mostu M. Skłodowskiej-Curie. 

źródło: Infoulice