Ruszają prace na nasypie w dolinie Ciemięgi

Rozbiórka części nasypu i odtworzenie jego konstrukcji z wykorzystaniem lekkich materiałów nad trzema przepustami oraz wykonanie płyty odciążającej nad czwartym z przepustów. Prace związane z usunięciem większych niż zakładano osiadań nasypu potrwają do końca sierpnia, a tuż po ich zakończeniu kierowcy będą mogli skorzystać z odcinka S17 pomiędzy węzłami Jastków i Lublin Sławinek wraz z nowym wjazdem do Lublina.

 

Wykonawca inwestycji, firma Budimex, opracował już koncepcję przeprowadzenia naprawy osiadającego nasypu poprzez odciążenie jego konstrukcji. Prace rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Przewidziano częściową rozbiórkę nasypu w obrębie czterech przepustów, łącznie na długości ok. 240 metrów. Nad trzema przepustami nasyp zostanie odbudowany z wykorzystaniem lekkich materiałów (warstwa styropianu o grubości od 0,5 do 5,0 m), a nad czwartym wykonana zostanie żelbetowa płyta odciążającą posadowiona na palach formowanych w gruncie. Po odtworzeniu nasypu i naprawie odwodnienia położone zostaną warstwy konstrukcyjne jezdni oraz ułożona ostatnia warstwa ścieralna na brakującym odcinku o długości 750 metrów. Zakończenie prac naprawczych przewidziane jest na 28 sierpnia, tak by jeszcze przed końcem wakacji z tego odcinka drogi ekspresowej S17 mogli skorzystać kierowcy.

 źrodło: GDDKIA