Autostradą A1 krócej nad morze

 

Kierowcy mogą już korzystać z 19 km odcinka autostrady A1 od Włocławka do Kowala. Jest to ostatni oddany do ruchu odcinek autostrady A1 z Gdańska do Łodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki któremu podróż nad morze skróci się o 30 minut.


Jadąc A1 z Łodzi do Gdańska kierowcy maja do dyspozycji autostradę o długości prawie 300 km. Odcinek z Gdańska do Torunia (152 km), zarządzany przez koncesjonariusza – spółkę Gdańsk Transport Company, został ukończony w październiku 2011 r. W 2013 r. oddano do ruchu odcinki A1 z Kowala do Strykowa oraz z Torunia do Włocławka.

Autostrada A1 jest jedną z najważniejszych tras komunikacyjnych Polski. Jest częścią transeuropejskiego korytarza transportowego, łączącego porty morskie Trójmiasta z Górnym Śląskiem i z południem Europy. Trasa ma strategiczny wpływ na rozwój ekonomiczny regionu i kraju, tworząc korzystne warunki dla nowych inwestycji. Wpływa również na spadek liczby wypadków drogowych i usprawnia komunikację pomiędzy poszczególnymi regionami Polski.

Oddanie do ruchu brakującego odcinka autostrady A1 pozwoli na przeniesienie ruchu tranzytowego z drogi krajowej nr 91, przebiegającej przez wiele terenów zabudowanych.
Do dyspozycji kierowców została udostępniona trasa główna.

W ramach odcinka A1 Czerniewice – Kowal wybudowano:

  • 4 węzły drogowe (Czerniewice, Ciechocinek, Włocławek Północ, Włocławek Zachód)
  • 58 obiektów inżynierskich
  • ponad 200 km barier
  • 120 km ogrodzeń i siatek ochronnych
  • 74 zbiorników retencyjnych
  • ponad 20 km ekranów akustycznych.

Źródło: GDDKIA