Tag: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na studia o kierunku TRANSPORT. Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Wybór specjalności po 4 semestrze: transport żywności.

    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na studia o kierunku TRANSPORT. Studia inżynierskie trwają 7 semestrów. Wybór specjalności po 4 semestrze: transport żywności.

    Czytaj więcej...